MÜŞAVİRLİĞİMİZ

MÜŞAVİRLİĞİMİZİN GÖREVLERİ

 

Adalet Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, "2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" uyarınca oluşturulmuştur.

Kanunun "Danışma ve denetim birimleri" başlıklı 14'üncü maddesinin (c) bendinde yer alan "Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği", danışma birimi olarak düzenlenmiştir.

Müşavirliğimizin görevi, aynı Kanunun 16/A maddesinin (a) bendinde, "Basın ve halkla ilgili faaliyetleri planlamak ve bu faaliyetlerin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak" şeklinde belirlenmiştir.

Müşavirliğimizin görevleri şunlardır:

  • Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerini planlamak,

  • Basın ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülmesini sağlamak,

  • Bakanlık ve Bakanlığın görev alanına giren konular hakkında medyada yer alan haber, yazı ve programları takip ederek ilgili birimleri bilgilendirmek, günlük bülten hazırlamak, bunları düzenli bir şekilde derlemek ve arşivlemek,

  • Bakanlık faaliyetleri konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması, bülten ve duyurularını hazırlamak,

  • Düzenlenecek basın toplantılarıyla ilgili organizasyon yapmak ve basın mensuplarına dağıtılacak dokümanları hazırlamak,

  • Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak Bakanlık ile medya arasında doğru ve sağlıklı bilgi akışını sağlamak,

  • Basın mensuplarının Bakan ve diğer Bakanlık yetkilileriyle röportaj talepleri konusunda koordinasyon sağlamak,

  • Bakanlığımızı ilgilendiren konularda yanlış veya hatalı bilgi içeren haber, yazı ve programlarla ilgili bilgilendirme ve düzeltme açıklamaları yapmak,

  • Bakanlık faaliyetleriyle ilgili fotoğraf çekimi ve video kayıt işlerini yürütmek ve bunları arşivlemek,

  • Bakan ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yerine getirmek. 

Adres

06659 KIZILAY / ANKARA

Telefon

90 (0312) 417 77 70

E-Posta

basinisaretadalet.gov.tr

© 2020 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 814 - Toplam : 1638453 kişi ziyaret etmiştir.